Környezetvédelem

Veszélyes hulladék gyűjtőhelyek működési szabályzata

A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége során keletkező, vagy más módon birtokába kerülő hulladékokat, a hulladék tulajdonságainak megfelelő módon köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. A hulladékok telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtése, a jogszabályokban előírt feltételek megtartása mellett végezhető. Ennek megfelelően célszerű elkészíteni a veszélyes hulladék gyűjtőhely működési szabályzatát.

 

Hulladékok nyilvántartása, adatszolgáltatás

A hulladékokról nyilvántartást kell vezetnie, aki hulladékot termel, birtokol, vagy kezel.

A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít az alábbiak szerint

  • veszélyes hulladék esetében a 100 kg-ot, vagy
  • nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy
  • nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot.

Annak érdekében, hogy a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesíthető legyen, vállalkozásának rendelkeznie kell környezetvédelmi azonosítókkal. Ezek az ügyfeleket azonosító KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) szám, és az adatszolgáltatással érintett telephely azonosítására szolgáló KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) szám.

 

Hulladékkezelés

Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. Hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A hulladékok kezelőinek (pl.: hasznosító, ártalmatlanító) a birtokukba került, átvett hulladékokon túl, az általuk végzett kezelésre vonatkozó adatokat is nyilván kell tartani és a hatóság felé adatot kell szolgáltatniuk.