Napjainkban a munka-, tűz- és környezetvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások mind a hatóságok, mind a megrendelők részéről oly módon sokrétűvé váltak, hogy megfelelő ellátásukat csak jól felkészített, folyamatosan továbbképzett szakemberek biztosíthatják. Miért bajlódna a jogszabályok és a szabványok böngészésével? Koncentráljon a tevékenységi köréhez tartozó feladataira, a munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységek ellátását bízza a SZO-MIL HUNGARY KFT-re! A megbízást a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, az ön igényei szerint, testre szabottan végezzük.

Néhány alapvető szolgáltatásunk
Munkavédelem területén:

 • Munkavédelmi szempontú vizsgálatok elvégzése, az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslattétel
 • Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése
 • Munkavédelmi szempontú üzembe helyezés, használatbavételezés
 • Időszakos- és soron kívüli biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
 • Munkahelyi kockázatértékelés elvégzése
 • Veszélyes anyagok kockázatértékelésének elvégzése
 • Veszélyes anyagok bejelentése
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének a kidolgozása
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása, nyilvántartása
 • Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése és nyilvántartása

Tűzvédelem területén

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 • Tűzriadó terv kidolgozása
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása, nyilvántartása
 • Tűzvédelmi szabványossági- és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

Környezetvédelem területén

 • Hulladékok EWC kód alapján történő besorolása
 • KÜJ-KTJ azonosítók megkérése
 • Kötelező éves hulladék bejelentés elkészítése
 • Üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely, üzemeltetési szabályzatának elkészítése
 • Hulladékok nyilvántartása
 • Hulladékok gyűjtésének koordinálása
 • Vízkészletjárulékkal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése
 • Légszennyezés mértéke bejelentés elkészítése
 • Hulladékkezelési (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) engedély kérelmek összeállítása